Landsbygdsutveckling

Karlstad kommun har bidragit med landsbydsutvecklingsmedel till vår förstudie. Ansökan hittas här