Vision och grundsyn

”En hållbar livsstil för 2020-talet”. Vad betyder det? Vi har försökt formulera våra tankar:

I den nordligaste delen av Karlstad kommun ligger en vacker natur- och kulturbygd, Älvsbacka. Mellan sjöarna Gräsmangen och Lersjön, vid Östanåsån, ligger området för vår blivande ekoby.

Vår planerade ekoby i Östanås, Älvsbacka bygger på vår strävan att utveckla bygden och skapa hållbara och klimatsmarta lösningar för boende och service.

Idag sker ett generationsskifte i området. Vi vill hålla bygden levande och vill därför skapa nya bostäder så fler och gärna yngre familjer väljer att flytta hit.

Hållbarhet och gemenskap är grundläggande för såväl bebyggelse som servicelösningar. Det innebär att ekobyn kommer att erbjuda boende med olika upplåtelseformer och storlekar, från hyres- och bostadsrätter till egnahem. Gemensamhetslokaler kan utformas efter önskemål från de boende. Ett relativt stort inslag av självbyggeri kan erbjudas för att hålla nere boendekostnaderna.

Materialval och energilösningar bygger på principer om hållbarhet och långsiktighet. Nya energilösningar, som i hög utsträckning bygger på solenergi, kombineras t ex med beprövade metoder för uppvärmning i händelse av kriser.

Ett visst mått av självhushållning kan erbjudas genom möjlighet till egna odlingar, antingen på den egna tomten eller genom odlingslotter i nära anslutning till bostaden. Här finns goda möjligheter till samverkan för större odlingsprojekt. I Östanås finns också möjligheter för djurhållning eftersom det finns gott om betesmarker. Vägledande är ekoodlingar och permakultur.

Gemensamhetsanläggningar i form av servicelokaler för de boende, gästlägenheter, utlämningsställen för livsmedel eller paket etc, kan utformas efter de boendes önskemål.

Ekobyn kan lätt anslutas till det fibernät som finns i området. Det innebär att olika typer av digitala lösningar för bostaden och för t ex laddning av elbilar kan erbjudas. I det sammanhanget är det tydligt att den senaste tidens erfarenheter av distansarbete visat på möjligheterna att ersätta en stor del av det vanliga transportarbetet med olika digitala lösningar.

Kollektivtrafiken har successivt förbättrats och det är för närvarande möjligt att arbetspendla till Karlstad, 50 km från Östanås. Närmaste tätort är Molkom, 17 km, med bl a livsmedelsbutik, apotek, vårdcentral, förskola och grundskola.