Ekobyn i Östanås, Älvsbacka

Varför inte en ekoby i Älvsbacka? Vem som först kom med denna idé är oklart. Men det satte igång många tankar hos oss oss som redan bor i Älvsbackabygden. Tänk om vi kunde bygga en modern ekoby, samma grundprinciper som t.ex. Tuggelite i Karlstad, men utnyttja ny energiteknik, moderna material, småskalig odling och digitalisering. Att skapa boendegemenskap och förutsättningar för en hållbar livsstil på 2020-talet!

Sagt och gjort….så har vi inom byalaget Älvans ram påbörjat resan! Med hjälp av landsbygdsutvecklingsmedel från Karlstad kommun har vi börjat undersöka nödvändiga förutsättningar med markägare, arkitekter, energialternativ, digitalisering, transportteknik, finansiering osv, osv. Mycket att fundera på, men jätteroligt! Är du intresserad, kontakta oss gärna! info@ekoby.alvsbacka.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *